Expert International

Expert International jest firmą zajmującą się kompleksową likwidacją szkód komunikacyjnych na terenie krajów Unii Europejskiej, tj.: Polska, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Słowenia, Czechy, Słowacja, Litwa oraz Szwecja i Wielka Brytania.

Oferujemy likwidację szkód komunikacyjnych w zakresie:

  • uszkodzeń pojazdów zaistniałych w ruchu drogowym,
  • uszkodzeń pojazdów związanych z załadunkiem i rozładunkiem towarów,
  • uszkodzeń pojazdów zaistniałych na parkingach i placach załadunkowych,
  • uzyskania zadośćuczynienia za przeładunki, koszty holowania, specjalistyczne akcje drogowe,
  • szkód osobowych związanych ze zdarzeniami drogowymi.

Jak zgłosić szkodę: 

  • Uszkodzenie pojazdu w stopniu umożliwiającym powrót do bazy
  • Uszkodzenie pojazdu w stopniu uniemożliwiającym powrót do bazy

Zgłoś sprawę

Korzyści dla Państwa Firmy:

  • odszkodowania, zazwyczaj dwu - trzy krotnie wyższe, niż w przypadku szkody międzynarodowej, zgłoszonej regresem z ubezpieczenia autocasco,
  • profesjonalna obsługa prawna i techniczna na terenie całej Unii Europejskiej,
  • całkowita i kompleksowa likwidacja szkód, z uwzględnieniem wszelkich poniesionych kosztów, bez jakiegokolwiek wkładu czasu, zaangażowania i pracy ze strony Państwa pracowników.

Zobacz więcej informacji: