Biegli sądowi i lekarze orzecznicy

  • Biegli Sądowi

    Nasza firma współpracuje z biegłymi sądowymi w zakresie motoryzacji, medycyny,
    czy budownictwa. Pozwala to na dokładne analizowanie każdego problemu, już na etapie przedsądowym, jak i w przypadku rozpoczęcia procesu. Przyjęta i zweryfikowana sprawa, zawsze zostaje przeanalizowana przez zespół przynajmniej dwóch biegłych z dziedziny, której dotyczy.