Odszkodowania

Wypadki drogowe, kolizje, stłuczki – zdarzają się nam codziennie, jednak często nie z naszej winy. Co wtedy robić?

Pomożemy Ci w dochodzeniu swoich praw względem towarzystwa ubezpieczeniowego. Przygotujemy dla Ciebie profesjonalne ekspertyzy, wyceny i kosztorysy.
Wszystko nieodpłatnie, w ramach zgłoszenia likwidacji powstałej szkody w naszej Firmie!

Uwaga!

Roszczenia odszkodowawcze z tytułu czynu niedozwolonego, przedawniają się z upływem
3 lat, od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej
do jej naprawienia, jednakże nie później niż z upływem 10 lat od dnia zdarzenia wywołującego szkodę.

Jeżeli natomiast szkoda wynikła z przestępstwa okres przedawnienia wynosi 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa, niezależnie od tego, kiedy poszkodowany dowiedział
się o szkodzie i o osobie sprawcy.

Odszkodowanie

Miałeś wypadek?
Brałeś udział w kolizji nie z Twojej winy?
Doznałeś uszczerbku na zdrowiu?
Uszkodzeniu uległ Twój pojazd?
Pomożemy Ci w uzyskaniu należnego Ci odszkodowania!
Skontaktuj się z nami !

Towarzystwa ubezpieczeniowe, często próbują wprowadzać w życie działania,
które pozwalają im uniknąć obowiązku wypłacenia należnych odszkodowań swoim Klientom.

Nasza Firma stanowczo sprzeciwia się takim praktykom i w związku z tym, służymy szeroko rozwiniętą pomocą, w uzyskiwaniu odszkodowań, z tytułu zgłaszanych do nas zdarzeń losowych.

  Uzyskiwanie odszkodowań, to jedna z naszych mocnych stron działalności, mamy
w tej dziedzinie duże doświadczenie. Od wielu lat, ściśle współpracujemy z wysoko wykwalifikowaną kadrą prawniczą, z najlepszymi rzeczoznawcami, lekarzami, psychologami, a także tłumaczami przysięgłymi, co pozwala nam, na sprawne i profesjonalne działania,
w celu uzyskania odszkodowania w Państwa imieniu, od towarzystw ubezpieczeniowych.

Uzyskujemy odszkodowania z tytułu:

  • ubezpieczeń osobowych,
  • wypadków w zakładach pracy i rolnictwie,
  • błędów medycznych,
  • ubezpieczeń majątkowych,
  • pożarów, zalań, kradzieży,
  • szkód komunikacyjnych,
  • czynów niedozwolonych.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu specjalista naszej Kancelarii Prawnej!