Zgłoszenie sprawy

Czy szkoda została zgłoszona w Towarzystwie Ubezpieczeniowym: